Området ved Vigen i Holstebro skal sikres mod oversvømmelser fra Storå. I uge 34 begynder arbejdet, og det vil påvirke trafikken indtil december.

Der vil være delvist spærret og ensrettet, mens arbejdet står på. Det berører området omkring Gefionvej, Ågade, Vigen og Færch Torv. Der kommer skiltning, som regulerer trafikken.

Der skal etableres en højvandsmur, som bliver lidt højere end det nuværende autoværn langs Vigen. Og langs p-pladsen ved Færch Torv og ved de huse, der ligger nærmest Storå, skal der laves en terrænregulering og et dige eller en højvandskant.

Højvandsmuren og de øvrige tiltag skal sikre, at Storå kan lede mest muligt vand gennem byen, uden at boligområdet bliver oversvømmet. Arbejdet skal ses i sammenhæng med den samlede plan med at forebygge oversvømmelser i midtbyen.

Kilde

Foto: ABW