Udbudsrunde på Industrivej 32, Vemb

Fristen for udbudsrunden udløber onsdag den 23. november 2022, kl. 10.00.
Hvis du vil give tilbud på Industrivej 32, skal du udfylde vores tilbudsskema, som ligger under “Materiale”.
Tilbudsskemaet skal afleveres i en lukket kuvert mærket “Tilbud – erhvervsareal Industrivej 32, Vemb” på borgmesterkontoret, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Kilde

Foto: ABW