Holstebro Kommune stiller en vandstands- og varslingsmodel til rådighed. Modellen giver en prognose for vandstanden i Storå i Holstebro By og Rotvig Bro ved Hodsager.

Prognosen er vejledende og rummer en vis usikkerhed, bl.a. fordi der ofte er afvigelser mellem nedbørsprognoser og den nedbør der reelt falder. I takt med at der indhentes erfaringer med varslingssystemet og brugerfladen, vil modellen løbende blive justeret. Der er mulighed for at tilmelde sig en SMS-service, der varsler når der er risiko for oversvømmelser fra Storå i Holstebro By.

Tilmeld dig SMS-service med varsling om risiko for oversvømmelse i Holstebro By:
 

Vandstandsprognose Storå, Holstebro Renseanlæg

Figuren viser aktuel vandstand i Storå ved renseanlægget, samt en prognose for vandstanden de kommende 3 døgn. Desuden viser figuren den målte nedbør i oplandet de sidste 5 døgn, samt en prognose for nedbøren de kommende 5 døgn. Ved en vandstand på 9 m, svarende til den orange linje, er der begyndende oversvømmelser i Holstebro by. Når prognosen (rød linje) rammer den orange linje, er der risiko for oversvømmelser. Hvis vandstanden når 9,8 m (mørkerød linje) er der betydelige oversvømmelser i Holstebro By.

Målestationen ved Holstebro Renseanlægget

Vandstandsprognose Storå, Rotvig Bro

Målestationen ved Rotvig.

Prognose ved Holstebro Renseanlæg, detaljeret

Målestationen ved Holstebro Renseanlægget

Del på de sociale medier