Turist, Holstebro
Foto:ABW

Oplevelser i den jyske natur lokker turister til Holstebro Kommune. En ny analyse viser en markant vækst i kommercielle overnatninger på ikke mindre end 46 % i perioden 2008-2016.

Ud af de 12 kommuner, der er med i Partnerskabet for Vestkystturisme kan Holstebro, som den eneste notere sig så høj en stigning. Holstebro Kommune er gået fra 467.000 i 2008 til 684.000 kommercielle overnatninger i 2016. Det viser den rapport, som VisitDenmark for nyligt har udarbejdet af turismens økonomiske betydninger.

Søren Olesen, formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune, er begejstret for udviklingen:
“Det er rigtigt glædeligt at flere udenlandske turister vælger os. Det er især vores feriehuse, som tiltrækker mange tyske turister til området, men vi har også besøgende på vores attraktive campingpladser og hoteller,” siger han.

Den største andel af det samlede turismeforbrug stammer fra danske turister, som står for hele 63 %. Ser man på de udenlandske turister, tiltrækker Holstebro Kommune flest tyske turister. De tyske turister står dog kun for 25 % af det samlede turismeforbrug i Holstebro Kommune, mens de norske turister står for 4% af det samlede turismeforbrug i kommunen.

Flere arbejder med turisme
Udover den positive udvikling i den turismeskabte omsætning, viser analysen også, at antallet af arbejdspladser, som turismen genererer i Holstebro kommune er stigende.

Turisterne i Holstebro Kommune brugte i 2015 i alt 839 mio. kr. I 2014 var tallet 815 mio. kr.
“Vi har fået knap 50 flere beskæftigede i turismeerhvervet siden sidste opgørelse. Turismen genererer nu 1066 arbejdspladser. Det er vi rigtig glade for,” fortæller Dorthe Pia Hansen, næstformand i Udvalget for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune.
Analysen er baseret på statistiske tal fra 2015, hvilket er de nyligst muligt tilgængelige.

I Holstebro kommune er der fokus på fortsat at arbejde målrettet med at øge antallet af højtforbrugende turister samt sikre rammerne for udvikling af turismeerhvervet.