Dans, Holstebro
Foto:ABW

Initiativ fra Balletskolen og Black Box Dance Company skal rette op på en stor skævhed i det nationale dansemiljø.

Selv om Holstebro i mange år har været provinsens førende danse-by, kan unge alligevel kun uddanne sig til professionel danser ét sted i Danmark, nemlig på Statens Scenekunstskole i København.

Det vil skoleleder Kent Sommer Mortensen på Balletskolen i Holstebro og kunstnerisk leder af Black Box Dance Company, Marie Brolin-Tani, lave om på. Det skal ske ved at etablere en danseuddannelse som et studium på 3½ år (BA) eventuelt på VIA University College i Holstebro.

“Vi er af den faste overbevisning, at en uddannelse i Holstebro vil tiltrække studerende fra Vestdanmark. Efter endt uddannelse kan de bidrage til at rette op på den store skævhed, der er i det nuværende danselandskab med en markant centralisering i København. Desuden er der ofte mangel på uddannede dansere i det vestlige Danmark.” fortæller Black Box Dance Company.

Bl.a. oplever Black Box Dance Company, at der kun er overraskende få danske dansere blandt ansøgerne, når kompagniet har audition.

Penge til undersøgelse
Første skridt på vejen er at få lavet en undersøgelse, der dokumenterer behovet for at uddanne flere dansere i Danmark. Undersøgelsen koster 75.000 kr., og pengene er nu bevilget af Holstebro Kommune med 25.000 kr. og Færch Fonden med 50.000 kr.

“Holstebro har i dag som noget enestående en fuld fødekæde inden for moderne dans for de 3-20 årige samt et professionelt dansekompagni. Vi har desuden topmoderne faciliteter, høj faglig ekspertise og stor kommunal opbakning til dansen. Når uddannelsen forhåbentlig er en kendsgerning i 2019 eller 2020, vil de studerende være sikre på at kunne komme i praktik” siger Kent Sommer Mortensen og Marie Brolin-Tani.

Danser og formidler
I andre lande som f.eks. Sverige er der flere professionelle danseuddannelser med forskellige profiler og fokus. En ny danseuddannelse i Holstebro vil derfor gavne både udbredelsen og formidlingen af dansen – og samtidig synliggøre, at man kan leve som professionel danser i Danmark.

“Dansen som kunstform bevæger sig i stigende grad væk fra teatrets traditionelle scene med publikum på stole, fancy lyssætning m.v. Udover at mestre det tekniske håndværk skal fremtidens dansere også have koreografiske kompetencer og mestre mange andre opgaver. Ikke mindst skal de kunne formidle og undervise i dans, både verbalt og fysisk. Fakta er jo, at kun nogle få kan leve af udelukkende at danse, og derfor kombinerer de dansen med rollen som undervisere,” siger de to initiativtagere.

“Derfor er det vigtigt, at den nye uddannelse indeholder både danseteknik, koreografi, pædagogik og praktik. Det er væsentligt for os at fremhæve, at der ikke er noget modsætningsforhold i at være topprofessionel danser og samtidig formidler på eksempelvis et plejehjem” siger Marie Brolin-Tani og Kent Sommer Mortensen

.
Det væsentlige for både Kent Sommer Mortensen og Marie Brolin-Tani er mødet med publikum i alle miljøer.
“Interessen for dans, bevægelse og delagtighed i forestillinger er stærkt stigende. Dansen ses nu overalt på plejehjem, asylcentre, i fængsler, på museer og ikke mindst i skolen. Med det nye fokus på koblingen mellem kultur og sundhed er et nyt arbejdsmarked for dansere/danseformidlere ved at etablere sig med nye og spændende beskæftigelses-muligheder” siger de.

Fakta
Holstebro har i mange år været provinsens førende danseby.
I 1996 etableredes Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro
I 1997 dannedes Peter Schaufuss Balletten (slut i 2009)
I 1999 oprettedes på Balletskolen linjen for moderne dans som en parallel linje til Det Kongelige Teaters Balletskole
I 2005 oprettedes Danmarks første dansegrundkursus i Dansk Talentakademi (3-årigt forberedende forløb for 15-22 årige talenter, pendant til Musikalsk Grundkursus)
I 2010 startede dansebørnehaven Mo2rikken som en afdeling af Balletskolen
I 2013 etableredes det professionelle dansekompagni Black Box Dance Company

Holstebro har institutionerne og kompetencerne, der kan matche kravene. Uddannelsen vil f.eks. kunne samarbejde med Odin Teatret, Operaen i Midten, Ensemble Midt-Vest, Det Kongelige Teaters Balletskole, Holstebro Musikskole og Black Box Theatre/Black Box Dance Company.

På danselinjen på Dansk Talentakademi forberedes eleverne til optagelse på en professionel danseuddannelse, og i dag uddannes en del af dem efterfølgende på udenlandske danseuddannelser.