Ungdomsskolens fysiske fællesskaber og praktiske fag er rykket online. Et vigtigt træk for at styrke det sociale liv og begrænse ensomhed hos unge under nedlukningen.

IT sikkerhed, foto: ABW

Holstebro Ungdomsskole er, ligesom anden undervisning og fritidsaktiviteter, på grund af corona lukket ned. Eller er den nu også det?

For mange elever holder lige nu fast i holdenes fællesskab – i online form. Og nye tiltag har set dagens digitale lys med ‘klik og deltag’ uden tilmelding. For selvom tiden er svær for mange unge, skal det være nemt at deltage foran skærmen.

Det er ikke umuligt at forestille sig fagene Matematik, Science og E-sport som fjernundervisning. Men hvad med DJ og Instrumentundervisning – eller Tegning og Tøseklub? Alle syv hold er gået fra fysisk undervisning til online. Og ‘ungdomsskolen online’ har også fået følgeskab af syv nye tilbud:

  • Homefitness
  • Online KokAmok
  • Klub-banko
  • “Spørg mig om alt”- online chat
  • Virtuel klub
  • Lektiehjælp
  • “Book en snak og en gåtur” i samarbejde med SSP

Forebyggende modtræk til stigende ensomhed

Når ungdomsskolen siger: “Hey!! Vi er online – og vi sender fra Teams. Tjek Facebook og Instagram”, så er der også på baggrund af en mere bekymrende udvikling, forklarer ungdomsskolens souschef Søren Høj Pedersen:

– De ældste elever har været hjemsendt siden midt i december. Det er over en måned nu. Og i snart et år har de unges udfoldelsesmuligheder og sociale omgang været begrænset af forskellige restriktioner. Det sætter spor i et ellers aktivt ungdomsliv, og måske er der flere, der både er utrygge ved corona-situationen eller begynder at føle sig ensomme og isolerede. Derfor er det vigtigt, at vi skaber rammerne til nogle online fællesskaber i stedet.

Tilmeld dig på www.holstebronx.nu