Efteråret bød på mange vandplejeaktiviteter i Storå-systemet, og i alt fandt over 600 tons gydegrus vej til åens bund. Det skete i et fint samarbejde mellem to kommuner, lokale foreninger og en aktiv vandplejegruppe.

Siden 2017 har Storå-systemet været selvreproducerende, og der arbejdes fortsat for at forbedre gydemulighederne for blandt andet stalling, laks og ørred. Det resulterede i efteråret i seks projekter, hvor der blev udlagt gydegrus, genslynget åens strækninger og lavet sandfang. I alt blev der udlagt mere end 600 tons gydegrus, og laks og havørreder har taget godt imod de nye gydemuligheder.

Projekterne er gennemført i et fint samarbejde mellem Herning og Holstebro kommuner, vandplejegruppen Stenbiderne, Sammenslutningen ved Storå og de lokale foreninger i Holstebro og Vemb, som i 2020 har bidraget ekstraordinært økonomisk.

Kano på Storå